Via de kompetencer, der er tilstede i AdviSence, er det målet at kunne hjælpe andre virksomheder til at ramme deres mål.

Dette kan kun lykkes ved hjælp af indsigt og dialog, samt en vedholdende og rettidig information om problemstillinger og kernekompetencer.

Det er en grundlæggende og altoverskyggende forudsætning for tilfredshed, at der skabes en  vindersituation for alle parter. Først på dette tidspunkt er missionen positivt løst.

Gode råd er dyre......eller er de?


Frit modificeret gammelt ordsprog

Gode råd, der giver mening. Dette er visionen i AdviSence